ёв≥лейн≥ монети (2008 р≥кном≥нал: 2)

Ћог≥н
×
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2000-л≥тт€ –≥здва ’ристового
≤нш≥ монети
Ѕезсмертна мо€ ”крањно
¬≥дродженн€ украњнськоњ державност≥
🤵 ¬идатн≥ особистост≥ ”крањни
¬ищ≥ навчальн≥ заклади ”крањни
√ероњ козацькоњ доби
√еро€м ћайдану
ƒивовижна ”крањна
ƒруга св≥това в≥йна
ƒуховн≥ скарби ”крањни
«бройн≥ —или ”крањни
✈ Ћ≥таки ”крањни
ћ≥ста-героњ ”крањни
ћорська ≥стор≥€ ”крањни
Ќа меж≥ тис€чол≥ть
Ќародн≥ музичн≥ ≥нструменти
Ќародн≥ промисли та ремесла
🌐 ќбласт≥ ”крањни
ќбр€дов≥ св€та ”крањни
ѕамТ€тки арх≥тектури ”крањни
ѕеремога у ¬елик≥й ¬≥тчизн€н≥й в≥йн≥ 1941-1945 рр
⚽ —порт
—тародавн≥ м≥ста ”крањни
—х≥дний календар
🚀 ”крањна косм≥чна
”крањнська держава
”крањнська спадщина
🦔 ‘лора ≥ фауна
2
200000
5
10
23.5
28
30
31
33
35
39
ћаю
ѓде
Ќемаю
ѕлан
“амподрук
Ѕ≥метал
ћельх≥ор
Ќейзильбер
—плав на основ≥ цинку
11/11
¬же Ї
¬асиль —тус¬асиль —тус
¬асиль —тус
2
2008
75-83
¬же Ї
Ћев ЋандауЋев Ћандау
Ћев Ћандау
2
2008
73-83
¬же Ї
—ид≥р √олубович—ид≥р √олубович
—ид≥р √олубович
2
2008
67-73
¬же Ї
100 рок≥в  ињвському зоопарку100 рок≥в  ињвському зоопарку
100 рок≥в  ињвському зоопарку
2
2008
102-116
¬же Ї
™вген ѕетрушевич™вген ѕетрушевич
™вген ѕетрушевич
2
2008
68-80
¬же Ї
√риф чорний√риф чорний
√риф чорний
2
2008
179-191
¬же Ї
√еорг≥й ¬ороний√еорг≥й ¬ороний
√еорг≥й ¬ороний
2
2008
76-100
¬же Ї
Ќатал≥€ ”жв≥йЌатал≥€ ”жв≥й
Ќатал≥€ ”жв≥й
2
2008
72-92
¬же Ї
90 рок≥в утворенн€ «ах≥дно-”крањнськоњ Ќародноњ –еспубл≥ки90 рок≥в утворенн€ «ах≥дно-”крањнськоњ Ќародноњ –еспубл≥ки
90 рок≥в утворенн€ «ах≥дно-”крањнськоњ Ќародноњ –еспубл≥ки
2
2008
103-103
¬же Ї
√ригор≥й  в≥тка-ќснов`€ненко√ригор≥й  в≥тка-ќснов`€ненко
√ригор≥й  в≥тка-ќснов`€ненко
2
2008
76-114
¬же Ї
¬асиль —имоненко¬асиль —имоненко
¬асиль —имоненко
2
2008
82-105